På svenska

Välkommen att bekanta dig med kontinensfysioterapi

Finlands Fysioterapeuter för Bäckenbotten rf grundades år 1993, namnet var då Finlands Urogynegologisk Fysioterapiförening. Efter några år byttes namnet till Finlands Kontinensfysioterapiförening och år 2008 ändrades namnet till Finlands Fysioterapeuter för Bäckenbotten rf. Föreningen hör till Finlands Fysioterapiförbundets specialföreningar. Medlemmarna är fysioterapeuter med specialskolning inom området. Föreningens verksamhet täcker hela landet.

Föreningens mål är att fungera som förenande länk mellan medlemmarna, följa upp och utveckla praktisk bäckenbottenfysioterapi och dess vetenskaplig forskning. Fysioterapeuten som är medlem i Finlands Fysioterapeut rf., kan söka medlemskap i föreningen. Styrelsen godkänner ansökan som skall skickas till föreningens sekreterare. Föreningen har c. 300 medlemmar.

Föreningen informerar om sin verksamhet via medlemsbrev och www-sidor samt i facktidningar och olika skolningstillfällen. Föreningen samarbetar både med inhemska och utländska fackorganisationer. Mera information om verksamheten får du av styrelsemedlemmar.

Vad är fysioterapi för Bäckenbotten?

Förebyggande – positiv verkan
Bäckenbottenfysioterapins målsättning är att förebygga och behandla olika funktionstörningar i bäckenbotten som till exempel urin- och avföringsinkontinens, olika typer av framfall, smärta i bäckenbotten samt förstoppning.

Träningen av bäckenbottenmuskulaturen har en positiv verkan på de sexuella funktionerna både hos män och kvinnor. Stark bäckenbottenmuskulatur påverkar också hållningen och stödet för ländryggen.

För vem?
Bäckenbottenfysioterapi ges åt män och kvinnor samt barn. Åldern är inget hinder för behandlingen. Det är viktigt att söka vård i tid för att nå bästa resultat. På www.kaypahoito.fi – sidorna hittar du råd och program för att förebygga och träna urininkontinens.

Individuell träning
Träningen och behandlingarna grundar sig på läkarens och fysioterapeutens undersökningar och individuell, motiverande vårdplan. Bäckenbottenfysioterapi innehåller bl.a. muskeltester, individuell träning med biofeedback, elektroterapi och rådgivning.

Med beaktande av helheten
I terapin beaktas också andra muskelgrupper och kroppsfunktioner som påverkar bäckenbottens funktion.

Kontakta

E-mail
fysioterapia.pelvicus(at)gmail.com

Ordförande Valpuri Seikkula
fysipeda(at)outlook.com

Sekreterare Tracey Nyholm
tracey.pelvicus(at)gmail.com