Apuraha

Apuraha vuodelle 2022

Yhdistys jakaa vuonna 2022 apurahoja jäsenilleen 1200 €. Vapaamuotoinen kirjallinen, korkeintaan yksisivuinen apurahahakemus lähetetään puheenjohtaja Valpuri Seikkulalle 15.8.2022 mennessä osoitteeseen: vseikkula(at)gmail.com

Myöntämisperusteet:

  • Olet erikoisalayhdistyksemme jäsen ja et ole saanut yhdistyksemme apurahaa viimeiseen kahteen vuoteen.
  • Apurahan kohteena voi olla koulutus, kongressi, tutkimus-, kehittämis- tai opinnäytetyö.
  • Yhdistyksen omiin koulutuksiin ei myönnetä apurahaa.
  • Apurahahakemuksessa tulee ilmetä työnkuvasi, apurahan kohde ja haettu määrä.
  • Hakemuksessasi tulee myös näkyä, saatko tai oletko hakenut apurahaa muilta tahoilta.
  • Apurahaa voit hakea etu- tai jälkikäteen vuoden 2022 hakemiskohdetta varten.
  • Vaillinaiset hakemukset jätetään käsittelemättä.
  • Hakemukset käsitellään nimettömänä hallituksen kokouksessa.
  • Apurahan saajaa edellytetään antamaan palaute apurahakohteesta yhdistyksen jäsentiedotteessa tai koulutuksessa.