Tärkeä julkaisu saatu valmiiksi

Yhdistyksemme toimii kansainvälisen kattojärjestö IOPTPWH:n – International Organization of Physiotherapists in Pelvic and Women’s Health, alla. Keväällä 2020 kerättiin koolle kansainvälinen työryhmä laatimaan suositusta lantionpohjan fysioterapian koulutuksesta. Suomen työryhmään kuuluivat Valpuri Seikkula, Minna Törnävä ja Anu Parantainen. V. Seikkula edusti kokouksissa ja osallistui julkaisun kirjoittamiseen yhdessä kansainvälisten työryhmien kanssa, Suomen työryhmän pohdintojen perusteella.

Suosituksen laatiminen kesti aktiivisen työstämisen osalta vuoden, kevääseen -21, jolloin alkoi julkaisuun vievä prosessi. Prässi oli kova ja jaettavaksi se saatiin kesällä 2022.

Toivomme tämän tuovan erikoisalaamme näkyville jo fysioterapian peruskoulutuksessa ohjauksen ja neuvonnan näkökulmasta. Tarkoitus on lisätä tietoisuutta myös siitä, missä kohtaa erikoisammattilaisen konsultaatio tarvitaan. Lisäksi, kuinka erikoisalalle voi kouluttautua ja mistä ammattilaiset löytyvät.

Työryhmän puolesta, Valpuri Seikkula

IOPTPWH Recommendations for Education in Pelvic and Women’s Health May 2022 (FINAL)